Privacy verklaring


De persoonsgegevens die u bij het gebruik van deze website achterlaat, worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt en komen alleen aan mij ter beschikking. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Ik streef na om uw persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.   

Verwerking van persoonsgegevens 

Als u een informatieaanvraag indient, leg ik uw gegevens vast. De gegevens die u mij in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Alle aan mij verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door mij aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.             

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.